3 watt; LED; MR11; 2700K; GU4 base;

3 watt; LED; MR11; 2700K; GU4 base;