9W LED PL 4-Pin; 5000K; 900 Lumens; G24q base;

9W LED PL 4-Pin; 5000K; 900 Lumens; G24q base;